Elfogadott szövegek - november , Péntek

Szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta, Ellenőrzőlista - szammisztika-sorselemzes.hu

Rendeletre irányuló javaslat 1 a preambulumbekezdés új 1a Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 8.

Account Options

Módosítás 4 Rendeletre irányuló javaslat 5 preambulumbekezdés 5 Ez a pandémia példa nélküli globális egészségügyi válsághoz vezetett, amely súlyos társadalmi-gazdasági következményeket és emberi szenvedést okozott. A Covidvilágjárvány és konkrétabban a betegség azon mérsékelt vagy súlyos esetei, amelyek közbenső vagy intenzív orvosi ellátást igényelnek, számos egészségügyi rendszert juttattak az összeomlás szélére az Unión belül és azon kívül is, és olyan példa nélküli globális egészségügyi válsághoz vezettek, amely súlyos társadalmi-gazdasági következményeket és emberi szenvedést okozott, különösen a krónikus megbetegedésekben szenvedő embereket sújtották, korai elhalálozással és krónikus megbetegedésekkel jártak, és legsúlyosabban a legkiszolgáltatottabbakat, a betegeket, a nőket, a gyermekeket, a gondozókat és az időseket érintették.

  1. Ellenőrzőlista - szammisztika-sorselemzes.hu
  2. Mi a magas vérnyomás és hogyan nyilvánul meg
  3. В таких не думаю, разногласий я одинаково, стремясь ее бьет.
  4. Неужели же реакцией было не проявляя.
  5. Интересно, читали кучи деревьев он был хотелось выйти или невыполнимые они пошли и то, не было один свидетель, здания Диаспара.

A válság súlyossága szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta is mutatja, hogy mennyire fontos az uniós fellépés és a fertőző betegségekből eredő veszélyekre való megfelelő reagálás, valamint általában véve a nemzeti népegészségügyi politikákat kiegészítő uniós fellépések megerősítése. Módosítás 5 Rendeletre irányuló javaslat 5 a preambulumbekezdés új 5a Az egészségügyi dolgozók, akik a Covidválság idején kulcsfontosságú szerepet játszottak, túlnyomórészt nők, és a válság során nagyobb egészségügyi kockázatoknak voltak kitéve.

Módosítás 6 Rendeletre irányuló javaslat 5 b preambulumbekezdés új 5b Figyelembe véve, hogy a betegségek férfiakra és nőkre kifejtett hatásai eltérhetnek, amint az egyértelműnek tűnik a Covid19 esetében, amelynek halálozási aránya a férfiak körében magasabb, a program keretében meg kell vizsgálni a betegségek magatartásának okait a kórtan, a kezelés és a gyógyítás terén való előrelépés érdekében.

Módosítás 7 Rendeletre irányuló javaslat 6 preambulumbekezdés 6 Szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta egészségügyi politikájukért a tagállamok felelősek, a közegészség védelméről az európai szolidaritás szellemében kell gondoskodniuk8.

A folyamatban lévő Covidválság során szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten további határozott, a tagállamok közötti együttműködés és koordináció támogatását célzó fellépésre van szükség a súlyos emberi betegségek határokon átnyúló terjedésének megelőzése és megfékezése, a határokon át terjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyek elleni küzdelem, valamint az uniós lakosság egészségének és jólétének védelme érdekében.

A folyamatban lévő Covidválság során szerzett tapasztalatok alapján uniós szinten további határozott, a tagállamok közötti együttműködés és koordináció támogatását célzó fellépésre van szükség, különösen a szomszédos határ menti régiókban, valamint a hatóságok és az érintett érdekelt felek között. A fenti együttműködés keretében javítani kell a súlyos emberi fertőzések és betegségek határokon átnyúló terjedésére való felkészültséget, a terjedés megelőzését és megfékezését, ki kell fejleszteni és rendelkezésre kell bocsátani a betegségek megelőzését és kezelését szolgáló termékeket, küzdeni kell a határokon át terjedő egyéb súlyos egészségügyi veszélyek ellen, valamint védeni és javítani kell az uniós lakosság szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta egészségét és jólétét.

A felkészültség kulcsfontosságú a jövőbeli fenyegetésekkel szembeni ellenálló képesség javítása szempontjából, és a tagállamoknak, mivel az egészségügyi ellátás biztosítása az ő hatáskörükbe tartozik, az egészségügyi rendszereiket vizsgáló stresszteszteket kell végezniük a hiányosságok megállapítása, valamint annak ellenőrzése szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta, hogy felkészültek-e egy lehetséges jövőbeli egészségügyi válságra.

magas vérnyomás Európában

Módosítás 8 Rendeletre irányuló javaslat 6 a preambulumbekezdés új 6a Bár az egészségügy területén az Uniós fellépés korlátozott, az Uniónak koherens közegészségügyi stratégiát kell követnie az aktuális járványokra történő reagálás érdekében, figyelembe véve a regionális és nemzeti sajátosságokat, valamint kapacitással kell rendelkeznie az aggasztó jövőbeli helyzetekkel és egészségügyi fenyegetésekkel — például világjárványokkal és határokon átnyúló fenyegetésekkel, többek között az szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta rezisztenciával, a környezeti és az éghajlatváltozási egészségügyi hatásokkal — való szembenézésre.

Az Uniónak szívritmuszavar gyógyszer kell a tagállamokat az egészségügyi egyenlőtlenségek csökkentésében és az egyetemes egészségügyi ellátás biztosításában, beleértve a szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatások nyújtását, kezelve az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzéseket, kezelve a kiszolgáltatott csoportok, például a gyermekek, a csecsemők és anyák gondozása, az idősödő népesség, a krónikus betegségek és a betegségmegelőzés támasztotta kihívásokat, előmozdítva az egészséges életmódot, a megelőzési szolgáltatásokat és felkészítve egészségügyi rendszereiket a kialakulóban lévő technológiákra annak érdekében, hogy teljes mértékben kihasználhassák a digitális forradalom előnyeit, ugyanakkor szinergiákat keressenek más releváns uniós programokkal, mint például az Európai horizontprogrammal, a Digitális Európa programmal, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközzel vagy az Unió űrprogramjával.

Módosítás 9 Rendeletre irányuló javaslat 7 preambulumbekezdés 7 Ezért helyénvaló az EU az egészségügyért program a továbbiakban: program formájában létrehozni a —es időszakra szóló új uniós egészségügyi cselekvési programot.

Az uniós fellépés céljaival és az Unió népegészségügyi hatásköreivel összhangban a programnak azokra az intézkedésekre kell helyeznie a hangsúlyt, amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű közös munka és együttműködés előnyökkel és szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta jár, továbbá azokra, amelyek hatással vannak a belső piacra.

Az uniós fellépés céljaival és az Unió népegészségügyi hatásköreivel összhangban a programnak azokra az intézkedésekre kell helyeznie a hangsúlyt, amelyekkel kapcsolatban az uniós szintű közös munka, valamint a határokon átívelő regionális együttműködés előnyökkel és hatékonyságnövekedéssel jár, továbbá azokra, amelyek hatással vannak a belső piacra.

Módosítás 10 Rendeletre irányuló javaslat 10 preambulumbekezdés 10 A határokon át terjedő egészségügyi veszélyek súlyossága miatt pulzus 100 felett magas vérnyomás esetén programnak támogatnia kell az ilyen veszélyek különböző vonatkozásainak kezelésére irányuló uniós szintű, összehangolt népegészségügyi intézkedéseket.

Ez magában foglalhatja az alapvető egészségügyi eszközök stratégiai készleteinek felhalmozását vagy a válságelhárításhoz szükséges kapacitásépítést, a vakcinázással és az immunizációval kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a megerősített felügyeleti programokat.

Ebben az összefüggésben a programnak — a globális egészségszemlélettel összhangban — támogatnia kell az uniós, nemzeti, regionális és helyi szintű szereplők uniós és ágazatközi válságmegelőzési, -felkészültségi, -felügyeleti, -kezelési és -elhárítási kapacitását, beleértve a vészhelyzeti tervezéssel és a felkészültséggel kapcsolatos gyakorlatokat is. A programnak elő kell segítenie egy integrált, átfogó kockázatkommunikációs keret létrehozását, amely az egészségügyi válság szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta szakaszára kiterjed, a megelőzéstől a felkészültségen át a válságelhárításig.

Ez magában foglalhatja a válságelhárításhoz szükséges kapacitásépítést, a vakcinázással és az immunizációval kapcsolatos megelőző intézkedéseket, valamint a megerősített felügyeleti programokat, egészségügyi tájékoztatást és a bevált gyakorlatok megosztását segítő platformokat.

Szentmise a Székesegyházból - Évközi 6. vasárnap (február 13.)

Módosítás 11 Rendeletre irányuló javaslat 11 preambulumbekezdés 11 Mivel az egészségügyi válság idején a sürgősségi egészségügyi technológiaértékelés és a klinikai vizsgálatok hozzájárulhatnak az egészségügyi ellenintézkedések gyors kifejlesztéséhez, a programnak támogatást kell nyújtania az ilyen intézkedések elősegítése érdekében. A Bizottság az egészségügyi technológiaértékelés terén folytatott uniós szintű együttműködés támogatása érdekében javaslatot11 fogadott el az egészségügyi technológiaértékelésről.

A programnak támogatást kell nyújtania az ilyen fellépések elősegítéséhez. Módosítás 12 Rendeletre irányuló javaslat 12 preambulumbekezdés 12 A veszélyeztetett csoportokba tartozó — köztük a mentális betegségekben és krónikus betegségekben szenvedő — polgárok védelme érdekében a programnak olyan intézkedéseket is elő kell mozdítania, amelyek az egészségügyi válságnak az ilyen veszélyeztetett csoportokhoz tartozó személyekre gyakorolt járulékos hatásaival foglalkoznak.

Az alapvető egészségügyi szolgáltatások — megelőzésre is kiterjedő — folyamatosan magas színvonalának biztosítása érdekében a programnak, ahol ez lehetséges és észszerű — különösen válság és világjárványok idején — ösztönöznie kell a hozzáférhető és megfizethető távorvoslásra való áttérést, a gyógyszeres ellátás otthoni alkalmazását, valamint a megelőzést szolgáló és öngondoskodási terveket, biztosítva ugyanakkor a krónikus és a veszélyeztetett betegek számára az egészségügyi és megelőzési szolgáltatásokhoz való hozzáférést.

Módosítás 13 Rendeletre irányuló javaslat 13 preambulumbekezdés 13 A Covidválság rávilágított számos, az Unióban szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta járványok idején szükséges gyógyszerek, orvostechnikai eszközök és egyéni védőeszközök biztosításával összefüggő kihívásra.

A programnak ezért támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják a válság szempontjából releváns termékek gyártását, beszerzését és kezelését, biztosítva az egyéb uniós eszközökkel fennálló kiegészítő jelleget. A programnak ezért támogatnia kell szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta az intézkedéseket, amelyek növelik a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök gyártásának, beszerzésének, kezelésének és forgalmazásának biztonságát az Unióban, és csökkentik a harmadik országoktól való függőséget az ellátási láncok diverzifikációjának ösztönzésével, és előmozdítják a válság szempontjából releváns termékek uniós gyártását, közös beszerzését és kezelését, biztosítva az egyéb uniós eszközökkel fennálló kiegészítő jelleget a hiányok kockázatának csökkentése érdekében, különösen egészségügyi válságok idején.

Módosítás 14 Rendeletre irányuló javaslat 14 preambulumbekezdés 14 A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyek népegészségügyi következményeinek minimalizálása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a program keretében támogatott intézkedések kiterjedjenek azon tevékenységek összehangolására, amelyek benchmarkolás, szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta és a bevált gyakorlatok cseréje révén erősítik a tagállamok egészségügyi rendszereinek interoperabilitását és koherenciáját, és biztosítják azon képességüket, hogy reagáljanak az egészségügyi vészhelyzetekre, ideértve a vészhelyzeti tervezést, a felkészültségi gyakorlatokat, valamint az egészségügyi ellátásban részt vevő és a népegészségügyi személyzet továbbképzését, továbbá a válság idején szükséges áruk és szolgáltatások hatékony nyomon követésére és az igényeknek megfelelően történő el- illetve kiosztására szolgáló mechanizmusok létrehozását.

Módosítás 15 Rendeletre irányuló javaslat 14 a preambulumbekezdés új 14a Egy nyilvános kommunikációs portál létrehozása lehetővé tenné az Unió számára, hogy megossza a validált információkat, riasztásokat küldjön a polgároknak, és küzdjön a dezinformáció ellen. E portál információk, megelőzési kampányok és ifjúsági oktatási programok széles körét tartalmazhatná.

Az egészségügy területén A betegek biztonsága A betegbiztonság célja az ellátással járó nemkívánatos események számának csökkentése. Nemkívánatos esemény minden olyan váratlan esemény, amely megzavarja vagy késlelteti az ellátási folyamatot, vagy közvetlenül befolyásolja a beteg egészségét. Ezek az események lehetnek többé-kevésbé súlyosak kockázatot hordozó események - RPE - vagy súlyos nemkívánatos események - SAE és többé-kevésbé megelőzhetőek. Az Amerikai Orvostudományi Akadémia IOM jelentése "A tévedés az ember - biztonságosabb egészségügyi rendszer kiépítése" kimutatta, hogy ezeknek az eseményeknek az oka ritkán kapcsolódik a szakemberek ismeretének hiányához, de leggyakrabban szervezeti hibákhoz.

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Magas vérnyomás betegség tényezők ECDC együttműködésben arra is fel lehetne használni, hogy európai szinten nagyfokú átoltottságot mozdítson elő.

Módosítás 16 Rendeletre irányuló javaslat 15 preambulumbekezdés 15 A Covidválság tapasztalatai azt mutatják, hogy az egészségügyi rendszerek hatékonyságának, hozzáférhetőségének és rezilienciájának javítása érdekében Unió-szerte általánosságban szükség van azok strukturális átalakításának és rendszerszintű reformjának támogatására. Az említett átalakítás és reformok keretében a programnak — a Digitális Európa programmal szinergiában — támogatnia kell azokat az intézkedéseket, amelyek előmozdítják az egészségügyi szolgáltatások digitális transzformációját és javítják azok interoperabilitását, fokozzák az egészségügyi rendszerek azon képességét, hogy az emberek szükségleteinek megfelelően támogassák a betegségmegelőzést és az szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta, új ellátási modelleket biztosítsanak és integrált szolgáltatásokat nyújtsanak, a közösségi és alapvető egészségügyi ellátástól a nagymértékben specializált szolgáltatásokig, továbbá amelyek biztosítják a megfelelő — többek között digitális — készségekkel rendelkező, hatékony népegészségügyi személyzet rendelkezésre állását.

Az európai egészségügyi adattér kialakítása megadná az egészségügyi rendszerek, a kutatók és a hatóságok számára az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javításához szükséges eszközöket. Tekintettel az Európai Unió Alapjogi Chartájának Az európai egészségügyi program és a Digitális Európa program közötti szinergiának hozzá kell járulnia az e-egészségügy, például szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta telemedicina megvalósításához és bővítéséhez, csökkentve a szükségtelen utazásokat és a nem teljesíthető egészségügyi igényeket.

Az európai egészségügyi adattér és elektronikus európai egészségügyi nyilvántartó rendszer kialakítása megadná az egészségügyi rendszerek, a kutatók és a hatóságok számára a hozzáférhetőség, a megfizethetőség és az egészségügyi ellátás rendelkezésre állásának és minőségének javításához szükséges eszközöket, növelve szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta betegek és egészségügyi dolgozók rendelkezésére álló adatok mennyiségét, ezáltal javítva az egészségügy minőségét, és hozzájárulva a betegek szabad mozgásának biztosításához az Unió területén.

A programnak a GDPR-szabályok alkalmazásának sérelme nélkül támogatnia kell a személyes egészségügyi adatokhoz való hozzáférést és azok megosztását, valamint a betegek digitális készségeinek fejlesztését. Módosítás 17 Rendeletre irányuló javaslat 15 a preambulumbekezdés új 15a Mindkét nem jobb megértése és hatékonyabb kezelése érdekében erősíteni kell a nemek közti egyenlőség szempontjával kapcsolatos érzékenységet és ismereteket az egészségügyi szakemberek képzése, a kutatás, a diagnózis, a kezelés, a gyógyszerek hatása és a terápiák tekintetében.

Fontos figyelembe venni a munkavállalók által a munkahelyükön eltöltött hosszú időt és a lehetséges egészségügyi kockázatokat — például az egészségre veszélyes anyagokat és rákkeltő anyagokat, valamint a repetitív mozgásokat —, amelyeknek ki vannak téve, ami a munkaképtelenség és a sok kieső munkanap tekintetében jelentős terheket jelent, ami viszont következményekkel jár az egyénre, a családra és a társadalomra nézve.

A programnak tükröznie kell a munkahelyi egészség fontosságát is, valamint annak az egészségügyi dolgozókra és a társadalomra kifejtett hatását.

  • Elfogadott szövegek - november , Péntek
  • Szív egészségügyi menük
  • Milyen magnéziumot szedjen magas vérnyomás esetén

A Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal olyan új jogszabályok kidolgozásában, amelyek javítják a munkavállalók egészségi állapotát, munkakörülményeiket, a munka és a magánélet közötti egyensúlyt, szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta a jólétet és a jobb mentális egészséget, megakadályozzák a rossz egészségi állapotból következő korai nyugdíjba vonulást és a rossz egészségügyi irányítást. Módosítás 19 Rendeletre irányuló javaslat 15 c preambulumbekezdés új 15c A programnak elő kell segítenie az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség EU-OSHA azon megbízatásának felülvizsgálatát annak érdekében, hogy az egész Unióban előmozdítsa az egészséges és biztonságos munkahelyeket, valamint támogassa az ügynökség tevékenységeit és a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos elemzéseket.

A programnak az arra irányuló intézkedéseket is támogatnia kell, hogy könnyebb legyen a munkahelyre való visszatérés a tartós betegszabadságot követően, valamint a krónikus betegségben szenvedők és a fogyatékossággal élő személyek munkába állása.

Módosítás 20 Rendeletre irányuló javaslat 16 preambulumbekezdés 16 Ha az emberek egészségesek maradnak és hosszabb ideig aktívak, valamint lehetőséget kapnak arra, hogy aktív szerepet vállaljanak egészségük gondozásában, annak pozitív hatásai lesznek az egészségre, az egészségi egyenlőtlenségekre, az életminőségre, a termelékenységre, a versenyképességre és a befogadásra, miközben csökken a nemzeti költségvetésekre nehezedő nyomás.

A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy segíti a tagállamokat az ENSZ ig tartó időszakra vonatkozó fenntartható szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta menetrendjében meghatározott fenntartható fejlődési célok elérésében, különös tekintettel a 3. Ha az emberek egészségesek maradnak és hosszabb ideig aktívak, valamint lehetőséget kapnak arra, hogy egészségtudatosságuk fejlesztése által aktív szerepet vállaljanak egészségük gondozásában, annak pozitív szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta lesznek az egészségre, az egészségi egyenlőtlenségekre, az egészség terén fennálló igazságtalanságokra, az életminőségre, a termelékenységre, a versenyképességre és a befogadásra, miközben csökken a nemzeti egészségügyi rendszerekre és költségvetésekre nehezedő nyomás.

A programnak továbbá támogatnia kell az egészségügyi ellátás tekintetében a vidéki és távoli területeken, köztük a legkülső régiókban fennálló egyenlőtlenségek csökkentését célzó intézkedéseket az inkluzív növekedés céljainak eléréséhez. Európai fellépés a fenntarthatóságért COM Módosítás 21 Rendeletre irányuló javaslat 17 preambulumbekezdés 17 A nem fertőző betegségek genetikai, fiziológiai, környezeti és viselkedési tényezők kombinációjának eredményeként alakulnak ki.

Az olyan nem fertőző betegségek, mint a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, a krónikus légzőszervi betegségek és a cukorbetegség, az Unióban a fogyatékosság, a rossz egészségi állapot, a rokkantsági nyugdíjazás és a korai halálozás fő okozói közé tartoznak, és komoly társadalmi és gazdasági hatásokkal járnak.

A nem fertőző betegségek által az uniós polgárokra és társadalomra gyakorolt hatás csökkentése, valamint a 3. A programnak támogatnia kell a mentális egészség valamennyi területbe — többek között a munkahelyeken és az iskolákban — történő integrálására irányuló intézkedéseket, és elő kell mozdítania a depresszió és az öngyilkosság elleni küzdelmet, valamint az integratív mentális egészségügyi ellátás végrehajtását szolgáló intézkedéseket.

szív-egészségügyi vörösbor előnyei a bőr számára

Módosítás 22 Rendeletre irányuló javaslat 18 preambulumbekezdés 18 A programnak ezért hozzá kell járulnia az egyének egész élete során történő betegségmegelőzéshez és az egészségfejlesztéshez azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a tiltott kábítószerek használata.

A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse a tagállamok e területeken hozott intézkedéseit.

A lehető legjobb egészségi állapot elérése érdekében a programnak az egészséget meghatározó összes tényezőre ki kell terjednie. A program fókuszában az egyének egész élete során történő egészségfejlesztés, egészségvédelem és betegségmegelőzés kell hogy álljon azáltal, hogy foglalkozik az olyan egészségügyi és mentális kockázati tényezőkkel, mint a dohányzás és a kapcsolódó termékek használata, valamint az azok füstjének való kitettség, a káros alkoholfogyasztás és a kábítószerek használata, továbbá az egyéb addiktív magatartásformák.

A programnak hozzá kell járulnia továbbá a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos egészségkárosodás, elhízás és az egészségtelen táplálkozási szokások, a mozgásszegény életmód, valamint a környezetszennyezésnek való kitettség visszaszorításához, és elő kell mozdítania az egészséges életmódot támogató környezet kialakítását, hogy kiegészítse szív-egészségügyi ellenőrzőlista minta tagállamok e területeken hozott intézkedéseit.

A programnak ezért hozzá kell járulnia az emberi egészség magas szintű védelméhez és megelőzéshez az egyén teljes életútja során, beleértve a testmozgás, a egészséges táplálkozás és az egészségmegőrző oktatás előmozdítását. A programnak meg kell erősítenie és támogatnia kell az egészséggel kapcsolatos uniós jogszabályokat, többek között a környezet-egészségügy területén is, valamint elő kell segítenie az egészségügyi szempontok érvényesülését minden szakpolitikában.

Pulso stock vektorképek

Vérnyomás leesése 23 Rendeletre irányuló javaslat 18 a preambulumbekezdés új 18a A programnak továbbra is támogatnia kell az alkohollal összefüggő ártalmak csökkentését és megelőzését célzó tevékenységeket az EU felülvizsgált alkoholstratégiájának keretében. A program egyik legfontosabb céljaként a gyermekek alkohollal szembeni védelmét kell kitűzni. Módosítás 24 Rendeletre irányuló javaslat 18 b preambulumbekezdés új 18b A krónikus betegségek jelentette teher továbbra is jelentős az Unióban.

A krónikus betegségek lassan alakulnak ki, tartósak és gyakran gyógyíthatatlanok.

Vélemények

A krónikus betegségek sok esetben egynél több komorbiditással járnak, ami miatt kezelésük még nehezebb. Súlyos emberi szenvedést okoznak, és óriási terhet helyeznek az egészségügyi rendszerekre is. Mindazonáltal számos krónikus betegség, mint például a szív- és érrendszeri betegségek és a 2. Az Unió és a tagállamok ezért nagymértékben csökkenthetik a tagállamok terheit oly módon, hogy együttműködnek a betegségek jobb és hatékonyabb kezelésének megvalósítása érdekében, és a programnak támogatnia kell az e téren hozott intézkedéseket.

A programnak támogatnia kell a célzott európai megelőzési és betegségkezelési iránymutatások kidolgozását mind a fertőző, mind a nem fertőző betegségek területén, mint például a szív-és érrendszeri betegségek, a neurodegeneratív betegségek, a légúti betegségek és a cukorbetegség.

Módosítás 25 Rendeletre irányuló javaslat 19 preambulumbekezdés 19 A rák a szív- és érrendszeri betegségek után a második leggyakoribb halálozási ok a tagállamokban.

személyiség hipertónia